PHYSIS ... natuurlijk op eigen kracht!

Sandra Theunissen, integraal arts

Definities

Binnen de alternatieve geneeskunde bestaat er zoveel aanbod, dat veel mensen (ook artsen) door de bomen het bos niet meer zien.

Ter verduidelijking staan hieronder een aantal begrippen die binnen deze praktijk aan bod kunnen komen. Schroom niet om te vragen naar behandelingen die hier niet vermeld staan. Ik ben altijd bereid om nieuwe methoden te onderzoeken.


Integrale geneeskunde

Integrale geneeskunde staat voor het integreren van kennis uit alle vormen van reguliere en complementaire geneeskunde. De kracht zit in een op maat gemaakte behandeling, waarbij het beste uit twee werelden (regulier en alternatief) wordt gebundeld. Het doel is om het zelfherstellende vermogen van een individu te versterken en indien nodig ziekte te bestrijden.

Leefstijlgeneeskunde is een nieuw vakgebied in de reguliere geneeskunde en is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de samenwerking tussen de psyche, het zenuwstelsel, het immuunsysteem en het hormonale systeem (de grote regelmechanismen in het lichaam). Deze regelsystemen communiceren met elkaar en zijn voor een goede functie afhankelijk van goed samengestelde voeding, voldoende beweging, evenwichtig psychisch functioneren en een gezonde leefomgeving. Door het inzicht in dit samenspel kan achterhaald worden wat de oorzaak is van het ontstaan van uw klachten, waardoor niet alleen de klachten maar ook de oorzaak kan worden aangepakt. Diagnostiek en behandeling gebeurt op al deze vlakken. Behandeling vindt plaats met voeding, bewegingsprogramma's, ontspanningstechnieken en zo nodig orthomoleculaire supplementen. Indien nodig worden reguliere medicijnen ingezet / behouden.

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een overkoepelende naam voor geneeswijzen die uitgaan van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. De natuurgeneeskunde is niet gericht op het wegwerken van ziekteverschijnselen, maar op het actief verbeteren van de omstandigheden, zodat het lichaam zichzelf geneest. Het omvat een breed scala aan behandelwijzen: o.a. voeding en dieet, beweging, reinigen (ontgiften, detox), vasten, ademtherapie, natuurlijke middelen en supplementen. 

Fytotherapie

Fytotherapie (ook wel kruidengeneeskunde genoemd) is de behandeling van ziekten en ongemakken met plantaardige middelen die een geneeskrachtige werking hebben. Door deze werking kunnen ook interacties met reguliere medicijnen of andere natuurlijke middelen optreden. De stelling "het is natuurlijk dus het kan geen kwaad" gaat hierbij dus niet op! Het gebruik van kruiden dient altijd overlegd te worden met uw behandelaar (regulier dan wel complementair) om interacties tussen de verschillende medicijnen te voorkómen.

Homeopathie 

Homeopathische middelen worden bereid uit planten, mineralen en dierlijke producten. De bereiding vindt plaats door middel van potentiëren, d.w.z. sterk verdunnen en schudden, waardoor het uiteindelijke middel weinig tot geen moleculen van de opgeloste stof bevat. Interacties met reguliere medicijnen of kruiden komen dan ook eigenlijk niet voor. Er wordt uitgegaan van de similia-regel: "het gelijke wordt met het gelijkende genezen", dus een aandoening wordt behandeld met een middel dat bij een gezond persoon gelijksoortige ziekteverschijnselen kan veroorzaken. Daarbij geldt: hoe sterker de verdunning, des te groter de geneeskracht.

Orthomoleculaire geneeskunde

Orthos komt uit het Grieks en betekent "juist of gezond", moleculair staat voor "de moleculen betreffende". In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men ernaar om met de voeding zoveel mogelijk goede voedingsstoffen binnen te krijgen. Soms lukt dit niet voldoende en wordt geadviseerd om extra voedingsstoffen in de vorm van voedingssupplementen in te nemen. Het is mogelijk dat orthomoleculaire middelen en reguliere medicijnen elkaars werking beinvloeden. Daarom is het van belang dat uw arts, apotheker of therapeut ervan op de hoogte is wat u precies gebruikt.

NLP

NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) is een coachingsmethode die inzicht geeft in de manier waarop je het leven ervaart. Je leert je eigen gedragspatronen herkennen en indien gewenst beïnvloeden, waardoor je leven effectiever en doelgerichter wordt. "Neuro" verwijst naar de interactie tussen onze zintuigen en ons zenuwstelsel. "Linguistisch" verwijst naar taal en andere non-verbale communicatie, die wij gebruiken om onze gedachten betekenis te geven. "Programmeren" zegt iets over de automatische denk- en gedragspatronen die bij iedereen ontstaan. NLP leert je om in mogelijkheden te denken in plaats van in beperkingen. 

Mindfulness

Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Het is eigenlijk het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. De geest wordt rustiger, waardoor je je beter kan concentreren en ontspannen. Er ontstaat een hogere mate van bewustwording, waardoor je je grenzen beter kunt bewaken. 

Iriscopie

Iriscopie is een natuurgeneeskundige diagnostisch hulpmiddel, waarbij bepaalde vormen en kleurafwijkingen in het regenboogvlies van het oog iets kunnen zeggen over de gezondheidstoestand van de organen. De kleur van het oog zelf geeft informatie over de aanleg / constitutie van een persoon. Zo kan ook zichtbaar zijn dat bepaalde organen overbelast zijn, waardoor hier in de behandeling rekening mee gehouden kan worden. Met deze methode kan geen reguliere diagnose gesteld worden, zoals kanker. 

Levend bloedanalyse

LBA is een methode om de kwaliteit van het bloed in levende toestand te bestuderen. Dit geeft andere informatie dan de klassieke bloedanalyse, hetgeen nuttig is bij het opstellen van een behandelplan. U kunt het zien als een aanvulling, maar geenszins als een vervanging van de klassieke bloedanalyse! 

E-mailen
Bellen
Map
Info