PHYSIS ... natuurlijk op eigen kracht!

Sandra Theunissen, integraal arts

Diagnose

Zonder goede diagnose is een behandeling niets waard. Zonder diagnose blijft een behandeling namelijk beperkt tot het bestrijden van symptomen. Indien de oorzaak niet wordt weggenomen, zullen na verloop van tijd de symptomen weer terugkomen.

Daarom gaan we in deze praktijk op zoek naar de oorzaak van uw klachten.

Leefstijlgeneeskunde

Dit is een nieuw vakgebied in de reguliere geneeskunde, dat gebaseerd is op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen psyche, zenuwstelsel, immuunsysteem en hormoonsysteem. Deze grote regelsystemen van het lichaam communiceren met elkaar en kunnen alleen goed functioneren als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Veel hedendaagse klachten zijn terug te voeren op een disbalans tussen deze regelsystemen. Zodra duidelijk is welk regelsysteem uit balans is, kan er gericht aan de oorzaak van uw klachten worden gewerkt. 

Reguliere diagnostiek

Een groot deel van het 'diagnose stellen' zit in de anamnese, het vraaggesprek. Tijdens mijn artsenopleiding ben ik opgeleid om d.m.v het stellen van vragen binnen korte tijd essentiële informatie over uw klachten te verzamelen. Met deze informatie krijg ik al snel een aantal mogelijke diagnoses in mijn hoofd. Om te zorgen dat alleen de juiste diagnose overblijft, moeten de andere diagnoses worden uitgesloten door het verzamelen van extra informatie. Daarom volgt vaak een lichamelijk onderzoek en soms is aanvullend onderzoek nodig. U kunt hierbij denken aan regulier bloedonderzoek, urine- en ontlastingsonderzoek. Sommige onderzoeken kunnen alleen worden aangevraagd door uw huisarts, in dat geval verwijs ik u door (uiteraard alleen met uw goedvinden). Zonder goede anamnese heeft een lichamelijk onderzoek of een bloedonderzoek weinig waarde.

Natuurgeneeskundige diagnostiek

Ook in de natuurgeneeskunde is de anamnese (het vraaggesprek) het belangrijkste onderdeel voor de diagnose. De focus ligt alleen anders. In de natuurgeneeskunde staat gezondheid gelijk aan het geestelijk en lichamelijk aanpassingsvermogen van een individu. Een verminderd aanpassingsvermogen verstoort het evenwicht, waardoor klachten ontstaan (en uiteindelijk ziekte). De natuur- en leefstijlarts richt zich in de diagnose dus niet zozeer op de aandoening 'an sich', maar veel meer op de regelsystemen die de balans in lichaam en geest bewerkstelligen. U kunt hierbij o.a. denken aan het immuunsysteem, het hormonale systeem, het zenuwstelsel en de ontgiftingsorganen.

Natuurgeneeskundige onderzoeksmethoden die naast de anamnese kunnen worden toegepast, zijn o.a. lichamelijk onderzoek, gelaat- en tongdiagnostiek, laboratoriumonderzoek van bloed/urine/ontlasting, iriscopie en levend bloedanalyse.

Let op: het verschil in focus tussen de reguliere en natuurgeneeskundige aanpak maakt, dat de ene diagnose niet zomaar 'vervangen' kan worden door de andere!

E-mailen
Bellen
Map
Info