PHYSIS ... natuurlijk op eigen kracht!

Sandra Theunissen, integraal arts

Niet tevreden?

Alhoewel ik streef naar tevreden patiënten, is het mogelijk dat u ontevreden bent over mijn beroepsmatig handelen. Indien dit zo is, stel ik het op prijs dat u mij hierover benadert. Ik maak graag tijd om uw ontevredenheid te bespreken en ik sta open voor feedback. Maak daar dus gebruik van! Mensen zijn nooit te oud om te leren, dat geldt ook voor dokters!

Mochten we er samen niet uitkomen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen. De procedure staat hieronder beschreven.


Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe wet van kracht waardoor de afhandeling van klachten van patiënten over zorgverleners anders is geregeld. Mocht u ontevreden zijn over de bejegening of de behandeling die u gekregen hebt, dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging:


AVIG

Regulierenring 12 B

3981 LB Bunnik

Tel: 06-14805117 (werkdagen 9-12 uur)

info@avig.nl


Uw klacht wordt overgedragen aan een klachtenfunctionaris die contact met u opneemt en u informeert over de afhandeling van uw klacht. Als deze afhandeling met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot de Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde:

SGCIG

Voorburggracht 403

1724 NZ Oudkarspel

Tel: 06-27117316 

info@sgcig.nl

E-mailen
Bellen
Map
Info