PHYSIS ... natuurlijk op eigen kracht!

Sandra Theunissen, integraal arts

Tarieven per 1 januari 2021


                     Intake:

                     Consult:

147 euro

98 euro


Adviezen via email of telefoon worden volgens bovenstaande tarieven in rekening gebracht.

U ontvangt een rekening die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.


Afspraken dienen uiterlijk 48 uur van te voren te worden geannuleerd.

Zonder tijdige afmelding wordt een consult conform de AVIG-betalingsvoorwaarden volledig in rekening gebracht. 


Vergoedingen

Mijn consulten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Mijn beroepsvereniging, de AVIG, wordt door de meeste verzekeraars geaccepteerd. Onderzoekskosten die via een extern laboratorium worden ingezet, worden in de regel niet vergoed.

De term natuurgeneeskunde wordt door zorgverzekeraars verschillend gezien en gebruikt. Het kan daarom voorkomen, dat bepaalde vakgebieden / prestatiecodes niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Ik gebruik prestatiecode 24005. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor de exacte voorwaarden.


Certificering

Ik ben aangesloten bij de AVIG, de Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde. Het lidmaatschap van de AVIG maakt, dat er voldaan moet worden aan de AVIG-kwaliteitseisen en gewerkt moet worden volgens strikte eisen op het gebied van kwaliteit, opleiding, klachtregeling en tuchtrecht. Hiertoe behoort ook, dat ik mij conformeer aan de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). E-mailen
Bellen
Map
Info