PHYSIS ... natuurlijk op eigen kracht!

Sandra Theunissen, integraal arts

Tarieven


                     Intake:

                     Consult:

140 euro

95 euro


Adviezen via email of telefoon worden volgens bovenstaande tarieven in rekening gebracht.

U ontvangt een rekening die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.


Afspraken dienen uiterlijk 48 uur van te voren te worden geannuleerd.

Zonder tijdige afmelding wordt een consult conform de AVIG-betalingsvoorwaarden volledig in rekening gebracht. 


Vergoedingen

Mijn consulten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Mijn beroepsvereniging, de AVIG, wordt door de meeste verzekeraars geaccepteerd. Onderzoekskosten die via een extern laboratorium worden ingezet, worden in de regel niet vergoed.

De term natuurgeneeskunde wordt door zorgverzekeraars verschillend gezien en gebruikt. Het kan daarom voorkomen, dat bepaalde vakgebieden / prestatiecodes niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Neem daarom altijd contact op met de zorgverzekeraar voor de exacte voorwaarden.

Hier kunt u een overzicht downloaden van de verzekeraars die mijn consulten vergoeden in 2020.

In het verleden bracht mijn beroepsvereniging een advies uit over de zorgverzekeraars die mijn consulten maximaal vergoeden. Voor 2020 lijken de pakketten van de verschillende zorgverzekeraars echter heel erg met elkaar overeen te komen. Ik kan u enkel adviseren om afhankelijk van uw persoonlijke situatie een keuze te maken via deze website.


Certificering

Ik ben aangesloten bij de AVIG, de Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde. Het lidmaatschap van de AVIG maakt, dat er voldaan moet worden aan de AVIG-kwaliteitseisen en gewerkt moet worden volgens strikte eisen op het gebied van kwaliteit, opleiding, klachtregeling en tuchtrecht. Hiertoe behoort ook, dat ik mij conformeer aan de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG).

Opbellen
E-mail