PHYSIS ... natuurlijk op eigen kracht!

Sandra Theunissen, integraal arts

Werkwijze

Mijn eerste en belangrijkste streven is het achterhalen van de oorzaak van uw klachten. Vaak blijkt er een rode draad door uw leven en ziektegeschiedenis te lopen. Daarom kan ik niet werken zonder goede intake. Pas daarna is het zinvol om te kijken naar een geschikte behandeling.

In het verleden heb ik geruime tijd gewerkt als huisarts, vervolgens volgde ik een opleiding tot natuurgeneeskundig en homeopathisch arts. Beide visies zijn waardevol op hun eigen manier. Zelf vind ik het prettig om flexibel te kunnen bewegen tussen beide visies. Met een reguliere blik kan ik inzoomen op actuele klachten. De natuurgeneeskundige blik zorgt daarnaast voor overzicht op het lichaam als geheel (holistische benadering). Deze gecombineerde werkwijze wordt ook wel integrale geneeskunde genoemd, wiens belangrijkste doel is de eigen herstelkracht te bevorderen. Zowel reguliere als complementaire behandelwijzen zijn toegestaan, zolang deze veilig en verantwoord worden toegepast.


Intake

Het is belangrijk om vanaf het begin van de behandeling uw gezondheid en ziektegeschiedenis goed in kaart te hebben. Tijdens de intake stel ik vragen over uw medische voorgeschiedenis, familiaire aanleg, medicijngebruik, voedingspatroon, sport en ontspanning en uw leef- en werkomstandigheden. Verder vind ik uw eigen visie op uw klachten en uw verwachting van de behandeling erg belangrijk. Lichamelijk onderzoek is (op indicatie) een onderdeel van de intake. Na de intake volgt het vervolgconsult meestal binnen 2-4 weken. Daarna zit er vaak meer ruimte tussen de consulten, alhoewel er natuurlijk individuele verschillen zijn.

 

Diagnostiek

Een belangrijk deel van de diagnose wordt gesteld vanuit de anamnese, het vraaggesprek. Tijdens mijn artsenopleidingen ben ik getraind om d.m.v. het stellen van vragen binnen korte tijd essentiële informatie over uw klachten te verzamelen. Met deze informatie krijg ik een aantal diagnoses in mijn hoofd. Het verzamelen van extra informatie is vervolgens nodig om de juiste diagnose eruit te filteren. Denk hierbij aan lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, en/of ontlastingsonderzoek. Voedingsintoleranties spelen vaak een belangrijke rol in het wel/niet optimaal functioneren van het lichaam. Daarom is onderzoek hiernaar een vast onderdeel van mijn werkwijze.

Complementaire diagnostiek (levend bloedanalyse, hartslagvariabliteit, bioresonantie en kinesiologie) kan in een later stadium worden gebruikt om evenwichtsverstoringen in beeld te brengen. Deze methoden kunnen niet worden gebruikt om reguliere diagnoses te stellen.


Behandeling

Met het bespreken van de diagnose krijgt u informatie over de ontstaanswijze en mogelijke oorzaken van uw klachten. Vanuit het onderzoek naar eventuele voedingstoleranties ontvangt u een voedingsadvies op maat. Heeft uw lichaam te veel afvalstoffen die het niet kwijt komt, dan worden de ontgiftingsorganen ondersteund. En heeft u tekorten aan bepaalde stoffen, dan worden die tijdelijk aangevuld met orthomoleculaire supplementen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat u door een aanpassing in uw leefstijl weer grotendeels zonder supplementen verder kunt. Sinds 2021 is klassieke homeopathie een belangrijk onderdeel van mijn aanpak. Dit vervangt een goede leefstijl echter niet, het werkt aanvullend daar waar leefstijl uw klachten onvoldoende oplost. 

Leefstijlgeneeskunde houdt zich bezig met de samenhang tussen psyche, zenuwstelsel, immuunsysteem en hormoonsysteem. Zodra duidelijk is welk regelsysteem uit balans is, ontstaat er voor u inzicht en kunt u bewust met de oorzaak van uw klachten aan de slag.

Binnen de behandeling schenk ik veel aandacht aan een goede darmgezondheid, omdat die aan de basis van onze energiehuishouding en ons immuunsysteem ligt. Onze darmen functioneren als de wortels van een boom, zonder gezonde wortels geen gezonde boom.

Het komt voor dat reguliere medicatie afgebouwd kan worden. In dat geval gebeurt dit in overleg met uw huisarts en/of specialist.

E-mailen
Bellen
Map
Info