PHYSIS ... natuurlijk op eigen kracht!

Sandra Theunissen, integraal arts

Werkwijze

Mijn eerste en belangrijkste streven is het achterhalen van de oorzaak van uw klachten. Pas daarna is het zinvol om te kijken naar een geschikte behandeling.

Door mijn ervaring als huisarts (momenteel niet meer praktiserend) kan ik u op een verantwoorde wijze begeleiden in een reguliere, een alternatieve dan wel een gecombineerde behandeling. Ik hanteer de principes van de integrale geneeskunde, ook wel leefstijlgeneeskunde genoemd, wiens belangrijkste doel is de lichaamseigen herstelkracht te bevorderen en te herstellen.

Er bestaat helaas geen pil die uw lichaam weer eenvoudig in deze herstelmodus zet. Kennis over de basisbehoeften van uw eigen lichaam alsmede de bereidheid om uw lichaam hierin tegemoet te komen, zijn de ingrediënten voor succes. 


Intake

Het is belangrijk om vanaf het begin van de behandeling uw gezondheid en ziektegeschiedenis goed in kaart te hebben. Tijdens de intake stel ik vragen over uw medische voorgeschiedenis, familiaire aanleg, medicijngebruik, voedingspatroon, sport en ontspanning en uw leef- en werkomstandigheden. Verder vind ik uw eigen visie op uw klachten en uw verwachting van de behandeling erg belangrijk. Lichamelijk onderzoek is (op indicatie) een onderdeel van de intake.

 

Consult

Tijdens een gewoon consult bespreken we uw klachten van dat moment en de veranderingen ten opzichte van de vorige afspraak. Vervolgens wordt het benodigde onderzoek verricht. We sluiten het consult af met een diagnose, een advies en indien nodig een vervolgafspraak.

Klik hier indien u meer wilt lezen over het stellen van de diagnose.

Klik hier indien u meer wilt lezen over de behandeling.

 

Deze praktijk conformeert zich aan de KNMG-meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Deze praktijk conformeert zich aan de privacy richtlijnen volgens de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG).

E-mailen
Bellen
Map
Info